Tuesday, December 26, 2006

0023-การศึกษาหมู่บ้านไทยลื้อในจังหวัดลำปาง

305.89591
ป17112ก
ฉ.1

ผู้แต่ง ประชัน รักพงษ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาหมู่บ้านไทยลื้อในจังหวัดลำปาง / ประชัน รักพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์ ลำปาง : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง วิทยาลัยครูลำปาง, 2535
Descript 157 หน้า
หัวเรื่อง ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
หมู่บ้าน -- ลำปาง. อำเภอเมือง
การตั้งถิ่นฐาน -- ลำปาง. อำเภอเมือง
ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยครูลำปาง. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูลำปาง. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

จาก http://search.lib.cmu.ac.th/search*thx/

0022-ลำปาง

915.9367
ส1611ล
ฉ.1

ผู้แต่ง สมัย สุทธิธรรม
ชื่อเรื่อง ลำปาง / สมัย สุทธิธรรม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 63 หน้า :ภาพประกอบ
Series สารคดีชุดถิ่นทองของไทย
โน้ต บรรณานุกรม: หน้า 63
หัวเรื่อง ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลำปาง -- ประวัติศาสตร์
ลำปาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Alt title สารคดีชุดถิ่นทองของไทย ลำปาง
เลขมาตรฐาน 9742775494

จาก http://search.lib.cmu.ac.th/search*thx/

0021-เมืองไทย เมืองลำปาง ฅนลำปาง : สายเลือดผู้กล้าหาญ วิญญาครู

959.367
ส162ม
ฉ.1

ผู้แต่ง สมจินต์ ยุทธโยธี
ชื่อเรื่อง เมืองไทย เมืองลำปาง ฅนลำปาง : สายเลือดผู้กล้าหาญ วิญญาครู / สมจินต์ ยุทธโยธี
พิมพลักษณ์ [เชียงใหม่ : ดวงกมล, 2545?]
Descript 152 หน้า : ภาพประกอบ
Note ชื่อเรื่องจากปกนอก
หัวเรื่อง ลำปาง -- ประวัติศาสตร์
Alt title [เมืองไทย เมืองลำปาง คนลำปาง]
สายเลือดผู้กล้าหาญ วิญญาครู

จาก http://search.lib.cmu.ac.th/search*thx/

0020-ตำนานพระธาตุลำปางหลวง ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานเจ้าเจ็ดตน


ตำนานพระธาตุลำปางหลวง ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานเจ้าเจ็ดตน

จัดทำโดย วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

พิมพ์ครั้งที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2513


เอกสารตำนานพระธาตุลำปางหลวง ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานเจ้าเจ็ดตน จัดพิมพ์โดยวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อเก็บเงินบำรุงวัด เมื่อปี พ.ศ. 2513


เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

-ตำนานพระธาตุลำปางหลวง เนื้อหาเรียบเรียงจากตำนานพื้นเมือง โดยเกษม เกาะปินะ

-ตำนานพระแก้วมรกต

-ตำนานเจ้าเจ็ดตน เรียบเรียง โดย อริยะ เลิศรัตนกร

-งานประเพณีวัด

-ประวัติวัดพระธาตุลำปางหลวง

-เจ้านายในราชตระกูลฝ่ายเหนือ

0019-อนุสรณ์ 100 ปี วิชชานารี ค.ศ.1889-1989

อนุสรณ์ 100 ปี วิชชานารี ค.ศ.1889-1989เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติโรงเรียน รูปภาพคณาจารย์ รูปกิจกรรม เรื่องราวของวิชชานารีในลำปาง เช่น รำลึกความหลัง โดย คุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัตน์ ที่พูดถึงการตั้งโรงเรียนแห่งแรกของไทยในช่วงสมัย ร.4 และบทบาทของวิชชานารีในด้านการพัฒนาการศึกษา

วันคืนที่อยู่ในความทรงจำของ โรงเรียนสตรีอเมริกัน หรือ วิชชานารีในปัจจุบัน เนื้อหาเล่าถึงบรรยากาศของโรงเรียนในอดีต ที่เป็นโรงเรียนประจำทั้งเด็กชายและเด็กหญิง

ขอเล่าเรื่องวิชชานารีบ้าง โดย อ.เกื้อ ศาลิคุปต์ ที่ได้เล่าถึงบรรยากาศการเรียนการสอนในอดีต เช่น ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2

อันเนื่องมาจากความรัก โดย คุณเนียน เสาวรส เนื้อหาโดยรวมแล้วกล่าวถึงความรักแต่แฝงไปด้วยบรรยากาศและวิถีชีวิตของลำปางในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ถ้าอยากรู้เรื่องราวของโรงเรียนสตรีอเมริกันหรือโรงเรียนวิชชานารี บทบาทของวิชชานารี บรรยากาศและวิถีของผู้คนในอดีตเมืองลำปาง สามารถอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

ติดตามหาอ่านได้จาก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน บริเวณวัดป่ารวก โทรศัพท์ 054-218107

0018-อนุสรณ์ 100 ปี เคนเน็ตแม็คเคนซี ค.ศ.1880-1990อนุสรณ์ 100 ปี เคนเน็ตแม็คเคนซี ค.ศ.1880-1990

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติโรงเรียน รูปภาพกิจกรรม รูปภาพครูอาจารย์ ที่มาชื่อโรงเรียนที่เกิดจากความรักของครูต่อลูกศิษย์ที่ชื่อ ด.ช. เคนเน็ต นามสกุล แม็คเคนซี เมื่อลูกศิษย์ถึงแก่กรรมครูจึงสร้างอนุสรณ์สถานแก่ศิษย์รักของตน


เรื่องลำปางกับเหตุการณ์ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2


การย้ายโรงเรียนเหตุจากญี่ปุ่นบุกเข้าโรงเรียน ต้องย้ายไปเรียนที่ไต้ถุนวัดศรีรองเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 และ สถานกงศุลอังกฤษ ปัจจุบัน คือ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ถึงปี พ.ศ. 2495 จึงย้ายกลับมาเรียนที่เดิม


กองทัพไทย-ญี่ปุ่น สมัยยึดโรงเรียนเชลยสงครามในลำปาง โรงพยาบาลและโรงเรียนมิชชั่นในลำปางถูกยึดเป็นที่ทำการทหารตลอดสมัยสงคราม กองทัพทหารญี่ปุ่นที่ตั้งโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีและตั้งในวิชานารี


โรงเรียนเคนเน็ต-วิชชานารี จากผลกระทบกับเหตุการณ์ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

0017-ลำปาง : เมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ959.367
ล215
ฉ.1

ชื่อเรื่อง ลำปาง : เมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ / ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ ลำปาง : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏลำปาง, 2544
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 209 หน้า : ภาพประกอบ
Series เอกสารชุดลำปางศึกษา ; 2
Note จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี สถาบันราชภัฏลำปาง (พ.ศ. 2514-2544)
หัวเรื่อง ลำ ปาง -- ประวัติศาสตร์
ผู้แต่งร่วม ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น, บรรณาธิการ
สถาบันราชภัฏลำปาง. สำนักศิลปวัฒนธรรม
เลขมาตรฐาน 9748138135